Marleen Pedjasaar

Marleen on kogenenud moderaator ja aruteludisaini ja -juhtimise koolitaja. Marleen on moderaatorina juhtinud palju erinevaid avalikke väitlusi ning arutelusid, sealhulgas palju poliitilisi debatte, näiteks Eesti eurosaadikute vahelised debatid ja Riigikogu valimiste eel toimunud haridusteemalisi debatte.

Marleen on koolitanud viimasel kolmel aastal Arvamusfestivali arutelude korraldajaid ja moderaatoreid ning olnud ise kõikidel Arvamusfestivalidel vabatahtlik moderaator.

Marleenile arutelude juhtimine sobib, kuna see on väga vaheldusrikas ning võimaldab süveneda erinevatesse teemadesse.
Marleen lõpetas Tartu Ülikoolis riigiteaduste instituudi ja 2015. aastal Tallinna Ülikoolis haridusjuhtimise magistrantuuri. Lisaks töötab ta Heateo SA projektijuhina ning on varemalt töötanud Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidus ja Terve Eesti Sihtasutuses.
Marleen modereerib eesti ja inglise keeles.

Marleeni viimased arutelud ja koolitused:
 • TransferWise arutelu “Kuidas saavad idud üldse kasvada, kui pole kastjaid?”
 • Koosolekudisaini ja -juhtimise koolitus Kultuuriministeeriumile
 • Catalyst Baltic meeskonnapäeva moderaator (korraga oli töös 4 moderaatorit)
 • Connected Health klastri kärajad
 • Marleen Pedjasaar juhtimas Arvamusfestivali arutelu "Kuidas lahendada ühiskondlikke probleeme? 7 värsket algatust räägivad oma plaanidest". Kuula SIIT arutelu järgi.
 • Connected Health klastri strateegiapäeva moderaator
 • Must Lumi kampaania avalik arutelu "Mis sellest depressioonist siis ikkagi saab?" Vaata järgi.
 • EAS klastrite vahehindamise töögruppide moderaator
 • Mondo jätkusuutliku tarneahela partnerite strateegiaarutelu Riias, inglise keeles
 • Digitalising Development, IdeaLab and Conference 2017 arutelu moderaator, inglise keeles. Vaata arutelu järgi SIIT (alates 2:34:00).
 • Eesti Energia finantsosakonna meeskonnapäeva moderaator
 • Arenguseire Keskuse kaasamisseminar "Teistmoodi tulevik", 6 moderaatorit. Vaata arutelu tulemust SIIT.
 • Foorumi "Väärtusdilemmad noorsootöös" moderaator
 • Arvamusfestival 2017 arutelu "Kus on kultuuriväärtus riigi kinnisvarapoliitikas?" 
 • Arvamusfestival 2016-2017 aruteludisaini ja juhtimise koolitused
 • Sotsiaalministeeriumi arutelu „Teenused uuele kliendigrupile – vähenenud töövõimega inimesed“ juhtimine 
 • Heateo SA mõttehommiku juhtimine
 • Noortenädala disainifoorumi päeva- ja arutelujuht 
 • Innove haridustöötajate võrgustiku suveseminari mõttekojad
 • Arvamusfestivali 2014 moderaatorite väljaõpe ja 2014 - 2015 arutelude modereerimine
 • Euroopa Parlamendi Eesti saadikute debatt (Marleen räägib alates 10:15)
 • Haridusministrikandidaatide debatt (Marleen räägib alates 1:30)
 • Debatt kõrghariduspoliitika teemal (Marleen räägib alates 13:20)

Marleeni mõtted:

Marleeni üritustel osalenute tagasiside:
 • Väga hea kaasamõtlemine, tellija soovidega arvestamine ning omapoolsete tehnikate, ideede välja pakkumine. Kuigi teema oli ehk moderaatorile võõras, siis suutis ta sellest hoolimata olulisi seisukohti märgata ning edasises arutelus kasutada. Moderaator suutis väga erineva seltskonna koos hoida ning päeva lõpuni tegutsema ja kaasa mõtlema meelitada. Päeva kokkuvõte oli õigeaegselt esitatud ning märkmed väga põhjalikud, süstematiseeritud. Piret Hirv, Tehnopol, Connected Health klastri juht
 • Minul oli teistkordne modereerimiskoolitus Marleeniga. Jäin taas väga rahule - saime kogenud inimesega koos tuleva arutelu kondikava läbiarutada, võimalikud komistuskivid üles otsida, mitmeid häid nõuandeid nii sisulise kui praktilise poole osas, asjad, mille peale ise ei oskaks tulla. Meeldis, et ta kasutas tahvlit ja kirjutas meie jaoks üles märksõnad + vahetu suhtlemine. Nüüd on igatahes palju julgem vastutusrikkale modereerimisülesandele vastu minna!  Juuli-Ann Tähiste 
 • Soovitaksin SpeakSmart´i kindlasti ka teistele, kuna meie hinnangul on tegemist professionaalse ja kogenud meeskonnaga, kes aitavad kaasa ürituse läbiviimise õnnestumisele. Koostöö 6 moderaatoriga (Margo Loor, Marleen Pedjasaar, Kaspar Kelder, Vladimir Svet, Kristina Mänd, Lauri Kriisa) sujus hästi. Väga meeldis eeltöö, mida moderaatorid töötoa läbiviimiseks koos Arenguseire Keskuse ekspertidega tegid. Tähelepanu väärib ka, et moderaatorid tegid rohkem kui neilt oodati, nt abistasid ka ürituse tehnilise korraldusega kohapeal. Töötoad olid juhitud hästi ja huvitavalt ülesehitatud. Töötubade kokkuvõtete tegemiseks moderaatorite poolt võiks edaspidi planeerida rohkem aega, mis võimaldaks sisulisemalt edasi anda töötubades toimunut. Kadri Mats, Arenguseire Keskus 
 • Marleenil on suured kogemused nii koolitaja kui moderaatorina ja ta oskas anda meile just seda infot, mida vajasime. Suur tänu! Saara Sadrak, Eesti Nooremarstide Ühendus
 • See on jälle kasulik sammuke edasi, jäime arutelu juhtimisega väga-väga rahule! Sotsiaalministeerium
 • Koolitaja andis kõigile sõna, juhtis arutelu hästi ning tundus olevat suurte kogemustega. Arvamusfestivali aruteludisaini koolitusel osalenu
 • Koolitaja andis nõu ja tagasisidet, süvenes küsimustesse. Kõik lisaküsimused said vastuse, ei tekkinud arusaamatuid lõike, kõik oli ladusalt lahti seletatud. Arvamusfestivali aruteludisaini koolitusel osalenu
 • Seminari läbiviija süvenes põhjalikult teemasse ja mõtles kaasa. Ta pakkus välja seminari kava, mis oli väga mõistlik ja loogiline. Suutis kaasata inimesi aruteludesse ja grupitöödesse. Aitäh!
 • Marleen oli väga tore. Temaga on hea töötada. Ta saavutas kohe kontakti ja minul, tavaliselt tagasihoidlikul inimesel, oli kergem ja mugavam koostööd teha.
 • Mõlemad koolitajad (Marleen ja Sigrid) on väga professionaalsed ja ka inimestena toredad, mis pole ka väheoluline. Nad mõjuvad väga usaldusväärselt ja loovad grupis hea õhkkonna, kus kõik saavad vabalt arvamust avaldada. Samas oskavad nad hästi gruppi ohjata, mis pole tegelikult üldse nii kerge. Nad on oma koolituskava hästi ette valmistanud, samas suudavad seda vajaduse korral paindlikult korrigeerida. Koolitusel oli teoreetiline ja praktiline osa mõnusas tasakaalus. Eriti hindan praktilisele osale järgnevaid analüüse, milles koolitajate professionaalsus eriti välja paistab. Koolitus ei olnud vaatamata pikale päevale väsitav, vaid andis energiat ja inspiratsiooni! Aitäh!
Pilt: Marleen modereerimas foorumit "Väärtusdilemmad noorsootöös".